Çar. Nis 1st, 2020
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, 5 minutda netijesini aýan edýän koronawirus testiniň öňümizdäki hepde ulanylmaga başlanjakdygyny habar berdi Donald Tramp, Ak Tamda geçiren metbugat ýygnagynda Kovid-19 epidemiýasyna garşy görülýän çäreler barada beýanat berdi.  Donald Tramp, 5 minutda netijäni görkezýän Kovid-19 testiniň ABŞ-nyň Azyk... DOWAMY
Putin, ýurtda Kowid-19-a garşy görlen çäreler hakynda durup geçdi Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, koronawirus epidemiýasyna garşy ýurtda görlen berk çärelere goldaw berýändigini aýtdy. Putin, wideo konferensiýa arkaly geçiren maslahatynda, ýurtda Kowid-19-a garşy görlen çäreler hakynda durup geçdi. Koronawirusyň Russiýada... DOWAMY
“Tramp bilen Putin, koronawirus epidemiýasyna uly alada bildirýär Russiýanyň Ýolbaşçysy Wladimir Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, koronawirus epidemiýasy we halkara nebit bazaryndaky soňky ýagdaý hakynda pikir alyşdy. Kremlden berlen ýazmaça beýanatda, Wladimir Putin bilen Donald Trampyň telefon arkaly söhbetdeşlik... DOWAMY
BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASY (WHO) TÄZE KORONAWIRUS (COVID-19) BARADA ÝAÝRAN TOSLAMALARY PAŞ ETDI Toslama: Koronawirus yssy howada ýokuşyp bilmeýär. Hakykat: Täze koronawirus ähli howa şertlerinde, şol sanda yssy we çygly klimatlarda hem ýokuşyp bilýär. Ýaşaýan ýeriňizde howa nähili bolsa-da, wirusdan goranyş... DOWAMY
Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy, täze görnüş koronawirusy pandemiýa (global epidemiýa) hökmünde häsýetlendirdi Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Ghebreýesus, guramanyň Ženewadaky merkezinde eden çykyşynda, täze görnüş koronawirus (Kovid-19) bilen bagly beýanat berdi. Iki hepdäniň dowamynda, Hytaýdan daşary Kovid-19... DOWAMY
Portugaliýa täsin ýurt – Ýewropanyň günbatarynda, Pireneý ýarym adasynda ýerleşýär. Portugaliýa wekilleri irki döwürlerden bäri ussat deňizçiler hökmünde meşhurdyrlar. Olar dünýäniň köp ýerlerini ilkinji bolup açyp, ol ýerlerde özleriniň medeniýetini, sungatyny, arhitekturasyny ornaşdyrypdyrlar Ginnesiň rekordlar kitabynda ýazmaklaryna görä,dünýäde iň gadymy... DOWAMY
IŞ ÝERLERINDE COVID-19 WIRUSYNYŇ ÝÖNEKEÝ ÖŇÜNI ALYŞ ÝOLLARY – Aşakdaky elýeterli ýollar arkaly iş ýerleriňizde ýokuşýan wiruslaryň öňüni alyp, müşderileriňizi we işgärleriňizi gorap bilersiňiz. Işgärler häzirden bu çäreleriň ugruna çykyp başlamaly. Çünki entek koronawirus siziň töweregiňize gelmedik hem bolsa, bu... DOWAMY